Sarah Logan
Sarah Logan
Year: Fr.
Hometown: Rutland, Vt.
Event(s): 1500, 3K, 5K